Print

Verkeerssignalisatie

Gebuurtewerkingen organiseren soms activiteiten zoals een straatbarbecue of winterdrink waarbij de vraag gesteld wordt om de straat verkeersvrij te houden.

Hiervoor moet je een schriftelijke aanvraag indienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Aanvragen voor buurt- en straatfeesten dienen bij voorkeur drie maanden voor de datum van het feest ingediend te worden bij het evenementenloket.

Dit kan per e-mail naar evenementen@rijkevorsel.be of per brief, te bezorgen aan het evenementenloket, met vermelding van:

  • plaats
  • datum en tijdsduur
  • adres en telefoonnummer van verantwoordelijke 

Aan de hand van deze gegevens wordt een tijdelijk politiereglement opgemaakt.