Print

Lichtkrant en plakpalen

Elektronisch berichtenbord / Lichtkrant

In Rijkevorsel staan twee elektronische informatieborden, in het dorp naast de oude pastorij en aan de Meir naast de kerk van Sint-Jozef.

Enkel verenigingen, organisaties en personen die aangesloten zijn bij één van de erkende gemeentelijke adviesraden kunnen gebruik maken van de lichtkrant om aankondigingen te doen. Wekelijkse of periodieke activiteiten of vergaderingen worden niet opgenomen, tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • De activiteit dien je te omschrijven in maximaal zeven regels met telkens maximaal vijftien tekens per regel (spaties en leestekens inbegrepen)
  • Berichten van verenigingen worden maximaal gedurende twee weken voor de geplande activiteit gepubliceerd
  • Alleen de naam van de vereniging, organisatie of persoon; een summiere omschrijving; de locatie; de datum en een infonummer, e-mailadres of website kunnen vermeld worden. Prijzen en inhoud worden niet vermeld
  • Enkel acties of activiteiten worden opgenomen, geen algemene boodschappen of voorstellingen

Op basis van bovenstaande regels kan een bericht geweigerd worden. In geval van twijfel is enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een uitspraak te doen.

Je kunt je activiteit ingeven via het online formulier of een aanvraag indienen bij het onthaal van de gemeente. (info@rijkevorsel.be).

Plakpalen

In Rijkevorsel staan twee plakpalen, in het dorp naast de rotonde en de Sint-Willibrorduskerk en in de straat Sint-Jozef naast het kanaal.

Op deze palen kun je reclame maken voor jouw activiteit, fuif, evenement,... door er een in het oog springende affiche op te plakken.