Print

Jubileumsubsidies

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan het verenigingsleven en wil de inspanningen van de vele vrijwilligers belonen door de verenigingen extra te ondersteunen met een jubileumsubsidie.

Voorwaarden

Als vereniging kom je in aanmerking voor een jubileumsubsidie wanneer je vereniging 25 jaar bestaat of een veelvoud van 25 jaar. Je dient dat jaar ook extra activiteiten in te richten om je jubileumjaar te vieren.

Aanvraag

Indien je vereniging 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaat, dien je een aanvraag tot het bekomen van een jubileumsubsidie te richten aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij het schrijven dien je ook een bewijs te steken van de organisatie van de feestelijkheden ter gelegenheid van het jubileumjaar van je vereniging. 

Deze aanvraag zal voor advies voorgelegd worden aan de betrokken adviesraad en nadien komt de aanvraag ter goedkeuring op de agenda van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Bedragen

  • 25 jaar: € 125
  • 50 jaar: € 250
  • 75 jaar: € 625
  • 100 jaar: € 1250
  • veelvouden van 25 na 100 jaar: € 1250