Print

Vergemakkelijk je zoektocht naar kinderopvang via Opvang.Vlaanderen

Nieuwsbericht 27 oktober 2022

Voor (toekomstige) ouders is het geen gemakkelijke opdracht om opvang te vinden voor hun jonge kinderen. Ouders verliezen vaak het overzicht in de vele kinderopvanginitiatieven of moeten meermaals éénzelfde aanvraagformulier invullen.

Daarom organiseerde lokaal bestuur Rijkevorsel begin dit jaar samen met de andere gemeenten van het Interlokale Vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt een marktbevraging over een digitaal loket kinderopvang. Er werd unaniem gekozen om in zee te gaan met Cubitec, de ontwikkelaar van Opvang.Vlaanderen.

Waarom een digitaal loket?

Ouders kunnen op één platform terecht om hun opvangvraag te doen. Ze hoeven dus niet meer met alle aanbieders van kinderopvang apart contact op te nemen. Beleidsmatig is de digitalisering belangrijk omdat er zo een concreet zicht komt op alle opvangvragen in Rijkevorsel. Op deze manier kunnen we de hiaten snel detecteren en acties ter verbetering opstarten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders kunnen zich via de website www.opvang.vlaanderen/rijkevorsel heel gemakkelijk en gratis aanmelden op het digitaal platform. Ze krijgen er meteen een overzicht van alle lokale opvanginitiatieven. Elk initiatief informeert ouders via hun persoonlijk profiel over het type kinderopvang, de kostprijs, de openingsuren, de beschikbare plaatsen, extra troeven en nog zoveel meer.

Ouders kunnen het digitaal aanvraagformulier invullen en versturen naar de kinderopvanginitiatieven van hun voorkeur. Via e-mail of sms krijgen ze een bericht wanneer er een reactie is op hun opvangvraag. Als er een plaatsje vrij is, kunnen ouders via het opvanginitiatief een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek.

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het aanmaken van een profiel kunnen hiervoor terecht bij de sociale dienst van het OCMW (03 340 39 65) of bij het Huis van het Kind Rijkevorsel (03 340 00 56).