Print

Rijkevorsel sluit zich aan bij De Statiegeldalliantie

Nieuwsbericht 27 februari 2018

Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een hardnekkig probleem. Het lokaal bestuur van Rijkevorsel is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil aanzienlijk vermindert en de nefaste invloed ervan op het leefmilieu zal indijken. Daarom sluit de gemeente zich aan bij De Statiegeldalliantie.

PET-flessen en blikjes

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen dat bestaat uit organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden en dat ervoor pleit om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, zijn er minder opruimkosten voor lokale overheden en zorgen we voor een betere recyclage van waardevolle materialen”, zegt de alliantie, die wil aantonen dat er een breed draagvlak voor de maatregel bestaat.

Door zich aan te sluiten bij de alliantie spoort de gemeente Rijkevorsel de hogere overheid aan om werk te maken van de invoering van statiegeld, waardoor er minder zwerfvuil zal zijn.

Dweilen met de kraan open

Ondanks alle inspanningen om Rijkevorsel netjes te houden, blijven rondslingerende blikjes en flesjes een storend element. Naast de talloze acties en preventiecampagnes steekt Rijkevorsel veel geld en middelen in het ophalen van zwerfvuil, het vegen van straten en pleinen, het ledigen van de publieke straatvuilnisbakjes, … Ook verenigingen steken regelmatig de handen uit de mouwen en organiseren met de ondersteuning van de gemeente opruimacties. Helaas blijft het dweilen met de kraan open.

Wat geld waard is, gooi je niet weg

De gemeente is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld beslist zal bijdragen tot een oplossing van het probleem, want iets wat geld waard is, gooi je niet zomaar weg.