Print

Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Nieuwsbericht 13 september 2019

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard. De uitvoering van deze ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas kan bijgevolg van start gaan. Voor Rijkevorsel is dit voor tal van aspecten een positief verhaal, denk maar aan landbouw, natuur, landschap, (trage) wegen, recreatie, afwatering, …

Leefbare landbouw is cruciaal voor een leefbaar platteland. Dit ruilverkavelingsproject investeert daarom in een toekomstgerichte en duurzame landbouw, die in evenwicht is met het milieu, het landschap, de natuur, de recreatie en het erfgoed in de omgeving.

Ruilverkaveling is een instrument voor de integrale inrichting van landelijk gebied waarbij rendabele landbouw hand in hand gaat met het behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap. De mogelijkheid van ruilverkaveling om gronden te ruilen wordt ook ingezet voor natuur, landschap en recreatie. Grondruil maakt het in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel mogelijk om onder meer in de valleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek, natuurzones aan te leggen.

Het Vlaams gewest investeert fors in het project. Aan het project hangt een kostenplaatje van ongeveer 16,74 miljoen euro, waarvan het Vlaamse Gewest zo’n 12,84 miljoen euro betaalt. De rest van het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten, de provincie en de eigenaars van gronden.

De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel is een project van 2 495 ha. De zichtbare werken starten vermoedelijk in 2022 en zullen vijf tot zes jaar duren.