Print

Studietoelagen

Je kunt een school- en studietoelage aanvragen vanaf 15 augustus tot en met 30 juni.

De aanvraagprocedure is sterk vereenvoudigd. Als jouw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoef je maar één dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt. Een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet langer nodig.

Bovendien kan de aanvraag online ingediend worden. Op de website van de Vlaamse overheid kun je digitaal een aanvraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De formulieren kun je downloaden en afdrukken van het internet. Ze worden eveneens verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s, vakbonden, integratiecentra ….

Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij die instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kun je ook terecht met al je vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage.