Veranderen van familienaam

Wat

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kun je uitzonderlijk jouw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden

Procedure

Wijziging familienaam

 • Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.
 • Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.
 • Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.
 • De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Wijziging voornaam

Om jouw voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicileerd.

De procedure duurt maximaal drie maanden.

Wat meebrengen?

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister

Bedrag

Het registratierecht bedraagt € 140. Die betaal je wanneer je de naamsverandering aanvraagt.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).