Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Wat

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar

Voorwaarden

De handicap moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar is bereikt. De vermindering wordt toegekend als de persoon met een handicap aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • een invaliditeit van minstens 66%
  • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten
    Let wel: bij een kind met een handicap volstaat een vermindering van de zelfredzaamheid met 6 punten

Procedure

De attesten die de handicap aantonen worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan automatisch toegekend op het aanslagbiljet. 

Als je een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend, dan kun je schriftelijk of online een bezwaar indienen.

De attesten kunt je verkrijgen bij:

  • jouw ziekenfonds
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Een attest voor een kind met een handicap geldt tot jouw kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet je een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap.

Als je een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kun je nog tot vijf jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar.

Als je vóór jouw pensioen automatisch de ‘vermindering voor een persoon met een handicap kreeg’, maar nu niet meer, dan moet je een bezwaar indienen. Bij dit bezwaar voeg je het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toe.

Bedrag

Financieel voordeel

Je kunt het bedrag van de vermindering online simuleren.