Print

Zwerfvuil en sluikstort

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stilstaan op straat gooien of achterlaten op straat, in een park of een berm. Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat de straten en buurten vuil ogen. Zwerfvuil is ook voor veel burgers een bron van ergernis. Opruimen kost niet alleen veel geld, het vraagt ook heel wat tijd en inzet van mensen en middelen.

In Rijkevorsel worden verenigingen ingezet om zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen hiervoor een toelage. Ieder jaar start het lokaal bestuur een zwerfvuilactie op voor de erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen en de gewestwegen. 

De zwerfvuilactie loopt telkens van september tot juni. Het is mogelijk om je in te schrijven voor het seizoen 2023-2024 via het aanvraagformulier zwerfvuilactie (pdf). Dit kan tot dinsdag 1 augustus 2023. (Laattijdige inschrijvingen kunnen niet aanvaard worden.)

De verenigingen verbinden zich er toe om vier keer per werkjaar deze opruimacties te organiseren. De gemeente voorziet voor alle deelnemers degelijk veiligheidsmateriaal zoals fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers en vuilzakken. Voor verdere informatie kan je het subsidiereglement (pdf) raadplegen.

Sluikstort

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval. Sluikstorten is onaanvaardbaar. De gemeente biedt iedereen voldoende mogelijkheden om het huisvuil op een ordentelijke manier kwijt te kunnen. Wie toch zijn vuil zo maar ergens achterlaat, wordt aangepakt.

Samen met de politie wordt het afval gecontroleerd. Wanneer een sluikstorter geïdentificeerd wordt, betaalt hij/zij de factuur voor het opruimen en verwerken. Daarnaast riskeert de dader ook een boete.

Een sluikstort opgemerkt? Als het afval op openbaar terrein ligt, stuur dan een mailtje naar de milieudienst. Wij ruimen het zo vlug mogelijk op en trachten de dader te identificeren.