Print

Voor de aankoop

Een woning of een perceel bouwgrond aankopen is een grote stap. Daarom kom je best eerst langs bij de dienst omgeving in het gemeentehuis om je te informeren over de woning of het perceel. Wij kijken voor je na of de woning en eventuele bijgebouwen vergund zijn. Je verneemt ook wat de mogelijkheden zijn voor de woning (veranda aanbouwen, extra verdieping ...) of het perceel (open, halfopen of gesloten bebouwing, garage in de zijtuin ...).

Als je zelf al concrete plannen hebt met het perceel, kun je een princiepsaanvraag indienen om je voorstel aan het college voor te leggen of een stedenbouwkundig attest aanvragen om meer zekerheid te hebben over de vergunbaarheid van je plannen.