Print

Duurzaamheid

De druk op onze leefomgeving neemt toe en vanuit dit oogpunt wenst het lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid op te nemen door het voeren van een duurzaam beleid. Op die manier willen we een aangename, groene en gezonde leefomgeving mogelijk maken voor de inwoners. Onze gemeente heeft als lokale overheid immers een belangrijke voorbeeldfunctie binnen het duurzaamheidsgebeuren en wenst daarom bij haar projecten voldoende aandacht te schenken aan duurzaamheidsaspecten.

Daarnaast wenst het lokaal bestuur ook haar inwoners voldoende te informeren door onder meer het voeren van sensibiliseringscampagnes, het organiseren van samenaankopen en het informeren van de inwoners met betrekking tot de energiepremies. Wil je graag meer weten over de lopende projecten met betrekking tot duurzaamheid, de energiepremies en de samenaankopen en campagnes die onze gemeente organiseert, dan kan je steeds terecht bij de dienst duurzaamheid.