Print

Duurzame projecten

Speelplaatsontharding De Wegwijzer

Vlaanderen heeft een te hoge verhardingsgraad. Met de klimaatverandering in het achterhoofd is het daarom van belang om zoveel mogelijk in te zetten op ontharding.

In kader van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen hebben we als lokaal bestuur met de ontharding van De Valk al een eerste stap gezet in de groene richting. De volgende stap is het ontharden en vergroenen van de speelplaats van onze gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. Het doel van dit project is om 30 % van de speelplaats onder handen te nemen en klimaatvriendelijk te maken. Bovendien biedt een groene speelplaats niet alleen voordelen voor het klimaat, maar komt het ook de ontwikkeling van kinderen ten voordele.

Met de werken is het de bedoeling om ongeveer 30 % van de niet overdekte speelplaats te ontharden en vervangen door een combinatie van houtschors, aanplantingen, boombanken, wilgenhutten en een speelheuvel.

 

Maak van jouw straat een tuinstraat

Woon jij in een doodlopende straat en droom jij van een groene straat? Heb je zin om samen met buren de handen uit de mouwen te steken? Stel jouw doodlopende straat dan kandidaat als tuinstraat.

Tuinstraten zijn straten waar buren samen aan de slag gaan om de straat te vergroenen en verblauwen. Denk aan geveltuinen aanleggen, voortuinen ontharden, plantvakken opfleuren, bomen planten, regenwatertonnen plaatsen… Ze doen dit niet alleen. Geselecteerde straten krijgen begeleiding en ondersteuning (advies groenexpert, gratis compost, plantpakket, buurtfeest…). Het project is een samenwerking tussen IOK, Commons Lab, Rijkevorsel en partnerorganisaties.

Zowel stedelijke als landelijke straten kunnen deelnemen. Zolang er in jouw doodlopende straat potentieel is voor meer groen, kan je je kandidaat stellen.

Waarom tuinstraten?

Heel wat straten en (voor)tuinen zijn erg verhard en hebben weinig groen. Hierdoor kan water niet goed infiltreren in de bodem én warmen onze steden en dorpskernen op. Samen kunnen we hier iets aan doen. Door onze (voor)tuinen en straten groener in te richten vermijden we wateroverlast,  maken we onze omgeving weerbaarder tegen warme zomerdagen en zorgen we voor meer biodiversiteit. 

Bovendien is een groene straat mooier en gezelliger, wat zorgt voor meer verbondenheid. Kortom: een fijne plek om samen met buren te vertoeven.

Meer inspiratie

Tijdens digitale infosessies in samenwerking met Velt geeft IOK je tips over hoe je zelf aan de slag kan gaan met jouw gevel of voortuin. Ze vertellen je ook meer over het tuinstratentraject. Kortom: een eerste stap op weg naar een tuinstraat.

  • Inspiratie voor geveltuintjes op 12 oktober om 19.30 uur: Tijdens deze infosessie krijg je heel wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan met je eigen geveltuintje. Je ontdekt hoe je een geveltuin kan aanleggen en onderhouden en je leert de juiste planten kiezen. Je wordt geïnspireerd met talrijke leuke voorbeelden.
  • Kleine stadstuin, grote kansen op 18 oktober om 19.30 uur: Een kleine (voor)tuin, dus weinig mogelijkheden? Niets van! Tijdens deze infosessie doe je heel wat inspiratie op. Je leert er welke (eetbare) boom past in een kleine tuin, hoe je schaduw creëert en op welke manier je waterelementen kan opnemen.
  • Watervriendelijke tuin: ontharden en beplanten op 7 november om 19.30 uur: Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogtes en intense regenbuien, met watertekorten en overstroming tot gevolg. Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor regenwater niet in de bodem kan indringen. In deze infosessie ontdek je welke kleine ingrepen mogelijk zijn om van je tuin een klimaatbestendig paradijs te maken. Er wordt stilgestaan bij ontharding, waterdoorlatend materiaal en plantenkeuze.

De infosessies zijn gratis, maar er wordt gevraagd om je vooraf in te schrijven via www.kempen2030.be/tuinstraten/infosessies.

Enthousiast?

Spreek enkele buren aan over het project en stel jullie doodlopende straat voor 30 november 2023 kandidaat. Inschrijven kan via www.kempen2030.be/tuinstraten.

Begin januari 2024 krijg je een bericht of je straat al dan niet gekozen is. Het project loopt van januari tot juni 2024.

In de loop van het voorjaar 2024 volgt een nieuwe oproep, moest je straat nu niet gekozen worden.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer info op www.kempen2030.be/tuinstraten of mail via tuinstraten@iok.be.

Rijkevorsel neemt ook deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Doel is om van 21 maart tot 31 oktober zoveel mogelijk tegels te wippen in onze gemeente. Het project tuinstraten draagt hieraan bij. Kijk op www.vk-tegelwippen.be voor meer info.