Print

Duurzame acties

Bijenplan Rijkevorsel

De gemeente Rijkevorsel kent een jarenlange traditie in het ondersteunen van biodiversiteit in het algemeen en de bijen in het bijzonder. Al in het jaar 1947 startte de bijengilde Sint-Ambrosius met hun werking. In 2013 bouwde de gilde met LEADER-subsidies en ondersteuning van o.a. het lokaal bestuur Rijkevorsel het bijencentrum De Raam aan de Keirschothoeveweg. Ondanks de succesvolle werking van Bijencentrum De Raam en de blijvende aandacht van het lokaal bestuur, moeten we vaststellen dat de biodiversiteit en de bijenpopulatie in het bijzonder verder achteruit blijven gaan. Het lokaal bestuur besliste om hier nog sterker op in te zetten met de realisatie van een gemeentelijk bijenplan.

In het bijenplan staan concrete acties opgesomd om de insecten in Rijkevorsel en de bijenpopulatie in het bijzonder te versterken. Enerzijds zijn er acties om alle inwoners, bedrijven en organisaties te sensibiliseren. Anderzijds werkt ook de gemeente zelf bij het beheer van het openbaar domein aan de doelstellingen van het bijenplan.

Meer weten over bijen? Elke zondagvoormiddag (en van april tot september ook elke eerste zondagnamiddag van de maand) kun je terecht in bijencentrum De Raam. 

Zelf aan de slag?

 • In oktober start er een cursus voor gevorderden imkeren. Voor meer informatie kun je terecht op bijencentrumderaam.be/contact
 • Ook in jouw tuin kan je de bijen een handje toesteken. Bijen hebben vooral een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is een lekker voorgerechtje of dessert voor bijen. Bomen, struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel die hen voorziet van voldoende nectar en stuifmeel. Meer informatie kan je vinden op www.weekvandebij.be.
 • Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doe dan samen met ons mee aan Maai Mei Niet. Tips en tricks vind je op www.knack.be/dossier/maai-mei-niet/.be.

 

Behaag onze Kempen

Elk najaar organiseert de gemeente samen met IOK en enkele natuurverenigingen Behaag onze Kempen. De gemeente wil je graag informeren over inheemse en streekeigen planten en biedt ook heel wat soorten te koop aan. Bestellen is elk jaar mogelijk in de maanden september en oktober. Je kan je bestelling eind november afhalen.

 

Hemelwater- en droogteplan

Het Hemelwater- en droogteplan geeft vorm aan een integrale, gedragen en gebieddekende visie op het hele watersysteem in de gemeente.

Het omvat adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik, …).

In het actieplan wordt aangegeven welke acties het lokaal bestuur en verschillende actoren, zowel op korte als lange termijn, kan uitvoeren.

 

Kempen2030

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject Kempen2030. 40 % CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties ‘samen’ moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Blijf op de hoogte / Doe mee!

Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina www.facebook.com/kempen2030, neem een kijkje op de nieuwe website www.kempen2030.be of lees de nieuwe Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

 

Natuurbuur: een kant-en-klare catalogus vol groene oplossingen

Het lokaal bestuur Rijkevorsel lanceert samen met IOK Afvalbeheer het nieuwe concept Natuurbuur.be. Met dit initiatief willen we zoveel mogelijk inwoners groene oplossingen laten toepassen in de tuin, aan het balkon, de gevel of het dak.

Je krijgt toegang tot een online catalogus vol groene initiatieven die je kunt toepassen rondom je huis. Per oplossing krijg je uitgelegd hoe ze in elkaar zit en welke klimaatvoordelen ze heeft. Je krijgt er ook een doe-het-zelf-stappenplan met boodschappenlijstje bij.

Zo kun je je gras laten groeien, een haag planten, een paar bomen en struiken zetten én je schutting of muur laten begroeien. Dit kan het bodemklimaat in je tuin tot ruim 5 graden koeler maken!

Neem zeker regelmatig een kijkje in de catalogus. Deze wordt steeds aangevuld met nieuwe groene initiatieven voor rondom je woning.

 

(Semi-)publieke laadpalenkaart

Met het ondertekenen van het streekproject Kempen2030 zet Rijkevorsel zich in om 40 % CO2 minder uit te stoten tegen 2030. Dit is de doelstelling die wij samen met andere gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties ‘samen’ moeten waarmaken als noodzakelijk tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen in 2050.

Om deze doelstelling te bereiken is er nood aan meerdere maatregelen. Eén van deze maatregelen betreft de elektrificatie van een kwart van het wagenpark. Hiermee kan er per jaar 1 500 ton CO2 uitgespaard worden. Ook als lokaal bestuur werken we mee aan deze doelstelling met de aankoop van elektrische voertuigen.

Een toename van elektrische voertuigen vraagt natuurlijk ook een uitbreiding van het (semi-)publieke laadpalennetwerk. Niet iedere inwoner heeft immers zijn eigen oprit waardoor (semi-)publiek laden een noodzaak wordt. Als lokaal bestuur zetten wij hierop in door op zoek te gaan naar nieuwe laadlocaties.
 

Wat zijn (semi-)publieke laadpalen?

Publieke laadpalen zijn laadpalen die op openbaar domein geïnstalleerd zijn met een publieke toegankelijkheid van 24 uur per dag en 7 dagen per week. Semi-publieke laadpalen hebben ook een publieke toegankelijkheid, maar staan geïnstalleerd op privaat domein. Semi-publieke hebben hierdoor niet de garantie 24/7 beschikbaar te zijn.
 

Waar vind ik de (semi-)publieke laadpalen in Rijkevorsel?

Op zeventien locaties in Rijkevorsel werden (semi-)publieke laadpalen geplaatst.

Semi-publiek:

 • Dorp 21 (Eetcafé Centrum)
 • Dorp 24 (Apotheek De Schrijver)
 • Drijhoek 19 (Lidl)
 • Merksplassesteenweg 18 (Raamselect Nv)
 • Merksplassesteenweg 82 (Jokershop.be)
 • Merksplassesteenweg 95 (Kempenklok)
 • Oostmalsesteenweg 63 (Okay Rijkevorsel)
 • Oostmalsesteenweg 176 (Verhoeven Autocar, Cruise & Vliegvakanties)
 • Oostmalsesteenweg 204 (Ebema Rijkevorsel)
 • Oostmalsesteenweg 261 (Van Roey)
 • Vaart 20 (M.I.P. Group - Tanks & silo's (BE))

Publiek:

 • Doelenpad
 • Gemeentebos
 • Kruispad
 • Meir 11
 • Molenstraat
 • Prinsenpad

Op 3 locaties worden er in de nabije toekomst ook publieke laadpalen geïnstalleerd:

 • Berkenlaan
 • Dellenweg
 • Molenakkers
   

Stratenplan

Bekijk op dit stratenplan de locaties van de (semi-)publieke laadpalen in Rijkevorsel.

Heb je nog vragen over (semi-)publieke laadpalen, dan kun je altijd contact opnemen met de dienst duurzaamheid: