Print

Openbare evenementen

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg of op privaat terrein.
Dat zijn bijvoorbeeld fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties. Gebeurtenissen waar het publiek enkel wordt toegelaten op basis van een persoonlijke uitnodiging, worden niet beschouwd als een evenement.

Voorwaarden

  • Het evenement moet minstens drie maanden vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit vragen we omdat we voor bepaalde zaken adviezen moeten inwinnen bij externe diensten (politie, brandweer, ...). 
  • ​De aanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier, te vinden onderaan deze pagina of af te halen bij het evenementenloket.
  • Het afsluiten van straten of een algemeen parkeerverbod moet vermeld worden als dit vereist is bij het evenement.
  • De algemene voorwaarden om een evenement te organiseren in Rijkevorsel moeten nageleefd worden. Deze vind je onderaan deze pagina terug of kun je afhalen bij het evenementenloket.
  • Als de termijn van de aanvraag wordt overschreden, kan het evenement worden geweigerd.

Lokalenverhuur

Wens je voor jouw publiek evenement een gemeentelijke zaal of locatie te huren dan kun je terecht op de pagina ' Verhuur lokalen en locaties' voor meer info.

Materialen

Wens je voor jouw publiek evenement materiaal te ontlenen van de gemeentelijke uitleendienst? Gelieve de richtlijnen te volgen. Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend aan privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven.

Evenementencontainer

Voor jouw publiek evenement kun je een evenementencontainer aanvragen. Meer info vind je op de pagina 'evenementencontainer'.

Publiciteit voor je evenement

Je kunt je evenement ook laten opnemen in de activiteitenkalender van de gemeente UiT in Rijkevorsel. Gratis reclame is altijd meegenomen. Het enige wat je hiervoor moet doen is je evenement melden