Print

Aangifte van een adreswijziging

Aangifte van een adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om jouw adreswijziging door te geven:

  • Je kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe gemeente
  • Je kunt de adreswijziging schriftelijk (e-mail of fax) melden aan je nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert de lokale overheid (wijkagent) of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en) op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode en het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en) nodig.

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Wat meebrengen?

Jouw elektronische identiteitskaart met pincode.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.