Print

Toertochten en wielerwedstrijden

Voor de organisatie van een recreatieve veldtoertocht is er een vergunning nodig van elke burgemeester op wiens grondgebied de toertocht passeert. Aanvragen voor deze vergunning kunnen het beste gedaan worden via het e-loket van Sport Vlaanderen. Daar vind je alle informatie terug die je nodig hebt voor de organisatie van een recreatieve toertocht.

Als de start- en eindplaats van de toertocht op grondgebied Rijkevorsel georganiseerd wordt, vragen wij om een aanvraag voor de organisatie van evenementen in te dienen via evenementen@rijkevorsel.be.

Voor de organisatie van een recreatieve toertocht waarvan de route enkel over de openbare weg loopt, hoeft men geen vergunning aan te vragen via het e-loket van Sport Vlaanderen. Er is wel een vergunning vereist vanuit de betreffende gemeenten. Deze vergunning kun je bekomen aan de hand van een aanvraagformulier en een lijst met de straten waar de route zal passeren. Een gpx-bestand voldoet niet voor de aanvraag. Deze documenten bezorgt de organisatie aan het evenementenloket via evenementen@rijkevorsel.be

Wanneer het nodig is om voor de toertochtbewegwijzering te plaatsen op grondgebied Rijkevorsel, vragen wij rekening te houden met volgende zaken:

  • Er kunnen maximaal twee borden per gemeenteweg geplaatst worden.
  • Er mag geen publiciteit aan verkeerslichten of verkeersborden worden vastgemaakt.
  • De verkeersveiligheid moet steeds gegarandeerd blijven. De geplaatste borden mogen de weggebruikers niet hinderen.
  • De naam van de organisator wordt vermeld op de bewegwijzering.
  • Het is verboden om bomen te beschadigen bij het plaatsen van bewegwijzering.
  • Het plaatsen van de bewegwijzering mag ten vroegste twee dagen voor de toertocht gebeuren.
  • De bewegwijzering moet binnen de 48 uren na de einddatum van de activiteit worden verwijderd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing ervan.

Indien het plaatsen van publiciteitsborden langs gewestwegen gewenst is, dient men zelf een aanvraag in te dienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.