Print

Buurt- en straatfeesten

Buurtfeesten of straatfeesten zijn feestelijke activiteiten die de sociale contacten binnen een buurt of straat bevorderen.
Een straatbarbecue of een nieuwjaarsdrink? Wil je dergelijk evenement graag organiseren, gelieve dan een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het evenementenloket.

Aanvragen voor buurt- en straatfeesten dienen bij voorkeur drie maanden voor de datum van het feest ingediend te worden bij het evenementenloket. Dit vragen we omdat we voor bepaalde zaken eerst adviezen moeten inwinnen bij externe diensten (politie, brandweer, ...). Het evenementenloket zal je op de hoogte stellen van de goedkeuring of weigering.     

De aanvraag dient volgende informatie te bevatten: 

  • welk evenement organiseer je? 
  • contactgegevens verantwoordelijke
  • datum en locatie 
  • wens je materiaal te ontlenen? 
  • parkeerverbod nodig?
  • dient de omgeving/straat afgesloten te worden voor verkeer?

Indien je voor jouw buurtfeest wenst dat er straten worden afgesloten en/of parkeerverbod wordt opgelegd, dan dien je dit duidelijk te vermelden in je aanvraag. Wij zorgen er dan voor dat de nodige verkeerssignalisatie wordt voorzien.

Wanneer je graag materiaal ontleent, gelieve de uitleenfiche toe te voegen of via het e-loket (onderaan) te werken.
Het is ook mogelijk om voor een publiek evenement een evenementencontainer aan te vragen.