Aanvraag imkerpremie

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst milieu: milieu@rijkevorsel.be - 03 340 00 20.

Alle informatie, de voorwaarden en de subsidiebedragen van de premie vind je terug in het Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam bouwen (pdf).

Persoonlijke gegevens
Gegevens imker
Onder ‘actief’ verstaan we dat je in dat kalenderjaar aan imkerij deed en hiervoor dus zelf investeringen hebt gedaan (vb. aankopen bestrijding varroamijt).
Voorwaarden

Bij het indienen verklaart de aanvrager

  • verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement inzake de versterking van de biodiversiteit en duurzaam bouwen.
  • verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld.
  • geeft toestemming aan de afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen om controle uit te oefenen alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/privacy.