Aanvraag premie pelletinstallatie

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst duurzaamheid: duurzaamheid@rijkevorsel.be - 03 340 00 73.

Alle informatie, de voorwaarden en de subsidiebedragen van de premie vind je terug in het Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam bouwen (pdf).

Persoonlijke gegevens
Gegevens eigenaar
Gegevens noodzakelijk om de toelating voor de werken te controleren bij de eigenaar.
Gegevens installatie
Plaatsingsgegevens
Indien ja
Bijlagen
Bijlagen worden bij voorkeur meegestuurd met de elektronische aanvraag, maar kunnen ook op de dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) worden afgegeven.
geen bestelbons, leveringsbons of kasticketten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
bijvoorbeeld: kopie rekeninguittreksel
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Voorwaarden

De indiener

  • verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement inzake de versterking van de biodiversiteit en duurzaam bouwen.
  • verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld.
  • geeft toestemming aan de afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen om, na de plaatsing, de pelletinstallatie ter plaatste te controleren alvorens over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/privacy.