Print

Gids in het gemeentelijk Heemkundig Museum van Rijkevorsel

Functiebeschrijving

 • Groepen rondleiden in het museum. Dit kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn (scholen).
 • Bestuderen van de verschillende voorwerpen, weten voor wat ze dienen en dit kunnen doorgeven.

Profiel (vereisten) 

 • Interesse voor geschiedenis en geschiedenis van Rijkevorsel en de regio in het bijzonder. 
 • Iets kunnen verklaren en uitleggen op een boeiende wijze.

Aanbod voor de vrijwilliger

 • De vreugde om te behoren tot een goed draaiend team.
 • Na uw rondleiding genieten van een goed gevoel omdat je weer bezoekers hebt kunnen boeien.
 • Misschien kan je doorgroeien en bestuurslid worden.

Bijkomende info

 • Zich af en toe eens kunnen vrijmaken om groepen te begeleiden.
 • Een bezoek wordt steeds aangevraagd via onze mailbox.
 • Iedere dinsdag is er in principe steeds iemand van het bestuur aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur voor meer inlichtingen.
 • De Heemkundige Kring zorgt voor uw opleiding.

Contactgegevens

Gemeentelijk Heemkundig Museum van Rijkevorsel
Heemkundige Kring van Rijkevorsel VZW
hkrijkevorsel@outlook.be