Print

Meldingsplicht

Voor een aantal eenvoudige bouwwerken volstaat, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, een stedenbouwkundige melding en heb je geen bouwvergunning nodig. Een veranda aanbouwen kan bijvoorbeeld in veel gevallen via een melding. Of een stedenbouwkundige melding volstaat, is altijd afhankelijk van de concrete voorschriften voor jouw perceel.

Informeer dus altijd bij de dienst ruimtelijke ordening of een melding voor jouw plannen mogelijk is. Meer informatie vind je ook in de brochure over de melding en de vrijstelling van vergunning.

Wat meebrengen?

Bij het aanvraagformulier voeg je dezelfde documenten als bij een gewone bouwaanvraag.

  • Als je aanvraag stabiliteitswerken met zich meebrengt (hiervoor stel je een architect aan), vermeldt de aanstiplijst bij uitgebreide dossiersamenstelling wat je bij je aanvraag moet voegen.
  • Als je aanvraag geen stabiliteitswerken inhoudt, vermeldt de aanstiplijst bij eenvoudige dossiersamenstelling wat je bij je aanvraag moet voegen.

Dien je aanvraag in drie exemplaren in bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.

Prijs

Een stedenbouwkundige melding is gratis in Rijkevorsel.

Uitzonderingen

Een stedenbouwkundige melding mag nooit in conflict zijn met andere geldende voorschriften zoals bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verordening, verkaveling, plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. Om te weten of er bepaalde voorschriften van toepassing zijn op jouw perceel kan je steeds de dienst omgeving contacteren.