Print

SAVE-charter

SAVE: Samen Actief voor VEilig Verkeer

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een specifiek SAVE-charter Steden en Gemeenten. 

Aan de hand van dit charter, welke bestaat uit zeven doelstellingen, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen.

De doelstelling van het project is om in elke Belgische gemeente een veiligheidscultuur te ontwikkelen en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving te creëren.

De gemeente Rijkevorsel ondertekende het SAVE-charter op 29 september 2014. Hiermee gaat de gemeente Rijkevorsel het engagement aan om te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de zeven SAVE-doelstellingen.

Het SAVE-actiejaar werd ondertussen succesvol afgerond, waardoor Rijkevorsel op maandag 30 januari 2017 als 31ste gemeente het SAVE-label in ontvangst mag nemen. Het betreft de 5de labeluitreiking in de provincie Antwerpen.