Print

Bewijs van nationaliteit

Bewijs van de Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden
  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Procedure

Om een bewijs van nationaliteit te bekomen, kun je terecht op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.
Via het e-loket van de website is het ook mogelijk om het aanvraagformulier voor attesten van de bevolking online in te vullen.

Wat meebrengen?
  • identiteitskaart