Print

Attest historiek van adressen

Wat

Een attest historiek van adressen is een getuigschrift waarbij de gemeente bevestigt op welke officiële adressen je gewoond hebt in de gemeente. Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens:

  • Naam en voornamen
  • Plaats en datum van geboorte
  • Huidig adres
  • Burgerlijke staat
  • Nationaliteit
  • Vorige officiële adressen in Rijkevorsel

Voorwaarden

Iedereen die meerderjarig is en in Rijkevorsel woont, kan dit attest aanvragen. Een ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan het aanvragen voor een minderjarige.

Procedure

Er zijn verschillende procedures voor het bekomen van het attest historiek van adressen:

  1. Online aanvraag met eID: bespaar een rit naar het gemeentehuis en vul de aanvraag volledig online in met behulp van jouw eID en een digitale stempel. Het gevraagde document wordt dan binnen het kwartier in de mailbox in PDF-formaat afgeleverd en is voorzien van een digitale stempel waardoor deze rechtsgeldig is. Ben je je PUK- of PIN-code verloren? Vraag deze dan online aan.
  2. Online aanvraag zonder eiD: via het e-loket van de website is het ook mogelijk om het aanvraagformulier online door te sturen zonder digitale stempel. De dienst burgerzaken zal het document vervolgens per post opsturen.
  3. Bezoek aan de dienst burgerzaken: om het attest historiek van adressen te bekomen, kun je ook steeds tijdens de openingsuren terecht op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen?

Kom je naar het gemeentehuis, neem dan jouw identiteitskaart mee.