EPC Bouw

Wat

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet jouw woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijg je in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van je EPB-verslaggever. Dat EPC Bouw bewijst dat jouw nieuwbouwwoning aan de EPB-eisen voldoet en vermeldt onder andere het E-peil. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Voorwaarden

 • Het EPC Bouw wordt afgeleverd voor bouwprojecten waarbij een E-peil werd berekend (in het kader van de EPB-regelgeving), zoals een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie. (Bij een verbouwing geldt er geen E-peileis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt).
 • De EPB-verslaggever stelt het EPC Bouw op.
 • Het EPC Bouw vermeldt
  • of er al dan niet voldaan wordt aan de verschillende eisen van de energieprestatieregelgeving.
  • onder andere het E-peil. Het toegekende E-peil is definitief. (Je kunt dat niet opnieuw laten vaststellen. Als je dus na het indienen van aangifte nog werken gaat doen, kun je geen lager E-peil bekomen).
 • Het EPC bouw is tienjaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de twee. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot vijftien jaar na het verlenen van de vergunning of vijftien jaar na het neerleggen van de melding.

Procedure

 • Je krijgt het EPC Bouw van jouw verslaggever, ten laatste twaalf maanden na de eerste van volgende twee data:
  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of melingsplichtige werken.
 • Bij verkoop of verhuur van jouw woning 
  • Is jouw EPC Bouw nog geldig, dan moet je dit EPC Bouw gebruiken.
   • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
   • Toon het EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
   • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC Bouw aan de koper.
   • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder heeft zo een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC Bouw zelf bij.
  • Is de geldigheidsduur van jouw EPC Bouw verstreken? Dan moet je, als je de wooneenheid publiekelijk te koop of te huur stelt, een EPC bij verkoop en verhuur van woningen laten opmaken.
 • Als je jouw woning wil verkopen of verhuren, kijk dan naar de geldigheidsdatum op jouw EPC Bouw.