Print

Binnenkort restauratie van erfgoedelementen op site Sas

Nieuwsbericht 20 oktober 2023

Na de aanleg van het park in het noordelijke gedeelte van de site Sas start het lokaal bestuur binnenkort ook met de restauratie van de erfgoedelementen. Ook de ontwikkelaar treft voorbereidingen voor het woonproject. 

Samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar

Proland, awg architecten en Vanhout.pro, een dochterbedrijf van Groep Van Roey, zullen instaan voor de ontwikkeling van de woonzones langsheen Stevennekens en Hoge-Heideweg. Deze zones worden centraal gescheiden door een strook met erfgoedelementen. Die strook zal het lokaal bestuur in nauw overleg met de projectontwikkelaar aanleggen als groene buffer tussen de woongebieden met een prominente plaats voor het industrieel erfgoed. Ruimtelijk vindt deze centrale strook ook aansluiting met een plein langsheen de straat Sint-Jozef, dat ook door de projectontwikkelaar wordt aangelegd.

Restauratie erfgoedelementen

Binnenkort start de restauratie van de erfgoedelementen. Het lokaal bestuur heeft daarvoor een aannemer aangesteld. De muur langsheen Stevennekens wordt gerestaureerd en een deel daarvan wordt ook gesloopt in functie van een doorsteek richting het park voor traag verkeer. De kopgevel aan de zijde van de straat Sint-Jozef wordt eveneens opgeknapt en vormt de basis voor de buurtschuur, een open overdekte hal waar bijvoorbeeld ook activiteiten kunnen doorgaan.

De aannemer restaureert ook het overgebleven ovenfragment. Over een gedeelte van de oven wordt een nieuw dak voorzien met dezelfde spantenstructuur als voorheen en trappen maken de bovenzijde van de oven toegankelijk. Het andere deel van de oven krijgt een groendak. Verder zal de aannemer ook de arcadebogen grenzend aan het park onder handen nemen.

De speeltuin in het park zal dus binnenkort enkel toegankelijk zijn via het betonnen pad in het park langs de Hoge-Heideweg en niet meer langs Sint-Jozef.

Woonproject met nevenfuncties

Voor het woonproject is er intussen een vergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd. Die vergunning laat toe om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling. De ontwikkelaar zal binnenkort contact opnemen met iedereen die zijn interesse al heeft doorgegeven, zodat zij als eerste een nieuwe woonplaats kunnen reserveren op de site. Wie zijn interesse nog wenst door te geven, kan dat doen via info@sasrijkevorsel.be.

Binnenkort plaatst de ontwikkelaar een container op de site die later als infopunt gebruikt zal worden. Meer info daarover volgt later.

De omgevingsvergunning voor de bebouwing werd ook aangevraagd. De vergunning wordt verwacht in het voorjaar van volgend jaar. In principe kunnen kort daarna de bouwwerken gefaseerd van start gaan.