Aanvraagformulier terrassen en uitstallingen

Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen.

Info aanvrager
Info terras/uitstalling

Gelieve de plaatsbeschrijving te staven met fotomateriaal. Indien dit ontbreekt, wordt de plaats geacht zich in goede toestand te bevinden.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bijlagen

Bij te voegen documenten en materialen

  • Een plan of schets op schaal 1/100 of 1/200 waarop duidelijk de afmetingen zijn aangeduid van de plaats op de openbare weg die in beslag zal worden genomen en van alle voorwerpen die zullen geplaatst worden met aanduiding van de juiste situering van hindernissen aangebracht in een zone van minimum anderhalve meter rond de geplaatste oppervlakte (bv. parkeermeters, stoepkasten, ...), met vermelding van hun afstand tot de in te nemen oppervlakte;
  • Een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden;
  • Een lijst met de verantwoordelijke persoon of personen (naam, adres en telefoonnummer) waarop men op elk moment beroep kan doen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.