Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Wat

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

Om een vergunning te kunnen krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • moet de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij je gemeente.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

  • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.