Print

Poosplaatsen

Het woord ‘poosplaatsen’ werd geïntroduceerd door Pien Storm van Leeuwen.  In dit woord klinken ‘verpozen’ en ‘poëzie’ in relatie tot een bepaalde plek.

In steen gebeiteld legde deze kunstenares op tal van plekken langs de Mark dichtregels te velde waar de passant kan stilstaan bij het landschap en zijn historie.

In Rijkevorsel vind je de poosplaatsen in de Nering en in de Eekhofstraat.

Mark

Sommigen menen dat de naam Mark van het oude woord ‘marka’ komt, dat grens betekent, maar er is geen oude of nieuwe grens die de rivier over grote lengte volgt.  Daarom stellen anderen dat de naam van de Germaanse waternaam ‘warko’, de moerassige, stamt.

Zeker is dat een waterloop in vroeger tijden, toen bruggen een zeldzaamheid waren, een markant landschapselement was.  Alleen via voorden, doorwaadbare plaatsen, kon de mens immers de overzijde bereiken.  De rivier de Mark, die op tal van plaatsen door moerassig ommeland stroomt, werd stellig door velen als een natuurlijke begrenzing van landerijen ervaren.

Rond de poosplaatsen die in het grensoverschrijdend stroomgebied van de Mark zijn gerealiseerd, verscheen de bundel 'Ode aan de Mark'.