Print

Toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik

Alle inwoners van Rijkevorsel kunnen sinds 26 mei 2009 een aanvraag doen tot betoelaging van het buitengemeentelijk zwembadgebruik.
Daar Rijkevorsel zelf geen zwembad heeft, willen we langs deze weg de inwoners toch aanzetten tot zwemmen.
Enkel beurtenkaarten en abonnementen komen hiervoor in aanmerking, dit om de continuïteit van het zwemmen te vrijwaren. Ook zwemlessen komen in aanmerking voor een toelage! Hier wordt het principe toegpast van 3 x 10-lessenreeks per persoon.

Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwembaden komen voor betoelaging in aanmerking:

  • Beerse
  • Brasschaat
  • Gielsbos : voor mindervaliden en 1 begeleider
  • Herentals
  • Hoogstraten
  • Turnhout
  • Zundert

De terugbetaling wordt elk kwartaal overgemaakt door het lokaal bestuur.
Voor meer info ben je altijd welkom bij de sportdienst: sportdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 54.