Print

Geluidsnormen

Wat?

Er bestaan geluidsnormen voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt. Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek.

De wetgeving deelt de activiteit in 3 categorieën op. Voor categorie tot 85 dB(A) wordt er gemeten zonder omgevingsgeluid. Bij de andere categorieën meten ze met het omgevingsgeluid erbij.

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. De Vlaamse overheid wil concerten, fuiven en evenementen ook in de toekomst nog alle kansen geven, maar wil ook wijzen op de gevolgen van gehoorschade door muziek. Door maximumnormen op te leggen zullen organisatoren en exploitanten bewuster omgaan met geluid en de potentiële gezondheidsrisico’s.

Het is de uitbater van de inrichting of de organisator van het evenement die kiest in welke categorie de inrichting of het evenement valt. Hij legt met andere woorden zelf het maximale geluidsniveau vast. Hierbij moet hij rekening houden met de geluidsoverlast in de buurt, die tot een minimum moet herleid worden.

Deze regelgeving, zowel de normen voor de activiteit zelf als de normen voor de omgeving, gelden overal en altijd. De stelling dat er voor 22 uur geen sprake kan zijn van overlast is dus fout. Als je een muziekactiviteit organiseert, dan ben je altijd verplicht je aan een de geldende reglementeringen te houden. Dus ook als er geen klachten zijn van de omwonenden of bezoekers kunnen eventuele overschrijdingen van de normen vastgesteld worden en volgen er sancties bij overtredingen. Het is niet zo dat grote zalen of festivals andere vergunningen nodig hebben dan een klein café of een kleine zaal. Aangezien de regelgeving bedoeld is om gehoorschade te voorkomen en te beperken, doet de grootte van een evenement er niet toe bij de bepaling van de vergunning die je nodig hebt.

Voor wie?

Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek wordt gespeeld.  De geluidsnormen zijn van toepassing in een café met achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in polyvalente zalen, muziek in een fitnesszaal of dansschool, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een optreden in een zaal, een festival in openlucht, muziek tijdens de schoolfeesten, kermissen of wedstrijden in open lucht, ….

Meer informatie over geluidsnormen kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Het is ook mogelijk om voor alle openbare feesten een geluidsmeter te ontlenen via de gemeentelijke uitleendienst.