Print

Geluidsnormen

Wat?

Er bestaan geluidsnormen voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt. Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek.

Er bestaan categorieën waarin eenmalige evenementen kunnen worden ingedeeld. Voor categorie tot 85 dB(A) wordt er gemeten zonder omgevingsgeluid. Bij de andere categorieën meet men met het omgevingsgeluid erbij.

 • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A)L
  • je hoeft niets speciaal te doen
 • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A)L
  • je vraagt toestemming aan het college van burgemeester en schepenen
  • gebruik een geluidsmeter
 • Als het maximumvolume van de muziek luider gaat dan 95 dB(A)L en nooit luider gaat dan 100 dB(A)L
  • je vraagt toestemming aan het college van burgemeester en schepenen
  • gebruik een geluidsmeter
  • stel gratis oordopjes ter beschikking van het publiek

Bij de organisatie van muziekactiviteiten raden we steeds aan om de buurtbewoners op de hoogte te stellen van het gebeuren. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Wanneer het gaat over permanente of frequente muziekactiviteiten, kan het zijn dat andere stappen moeten worden ondernomen. Meer informatie hierover vind je in de brochure onderaan deze pagina.

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. De Vlaamse overheid wil concerten, fuiven en evenementen ook in de toekomst nog alle kansen geven, maar wil ook wijzen op de gevolgen van gehoorschade door muziek. Door maximumnormen op te leggen zullen organisatoren en exploitanten bewuster omgaan met geluid en de potentiële gezondheidsrisico’s.

Het is de uitbater van de inrichting of de organisator van het evenement die kiest in welke categorie de inrichting of het evenement valt. Hij legt met andere woorden zelf het maximale geluidsniveau vast. Hierbij moet hij rekening houden met de geluidsoverlast in de buurt, die tot een minimum moet herleid worden.

Deze regelgeving, zowel de normen voor de activiteit zelf als de normen voor de omgeving, gelden overal en altijd. De stelling dat er voor 22.00 uur geen sprake kan zijn van overlast is dus fout. Als je een muziekactiviteit organiseert, dan ben je altijd verplicht je aan een de geldende reglementeringen te houden. Dus ook als er geen klachten zijn van de omwonenden of bezoekers kunnen eventuele overschrijdingen van de normen vastgesteld worden en volgen er sancties bij overtredingen. Het is niet zo dat grote zalen of festivals andere vergunningen nodig hebben dan een klein café of een kleine zaal. Aangezien de regelgeving bedoeld is om gehoorschade te voorkomen en te beperken, doet de grootte van een evenement er niet toe bij de bepaling van de vergunning die je nodig hebt.

Voor wie?

Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek wordt gespeeld.  De geluidsnormen zijn van toepassing in een café met achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in polyvalente zalen, muziek in een fitnesszaal of dansschool, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een optreden in een zaal, een festival in openlucht, muziek tijdens de schoolfeesten, kermissen of wedstrijden in open lucht, ….

Meer informatie over het bedelen van oordoppen en over geluidsnormen vind je op de website van  de Vlaamse Overheid.

Het is ook mogelijk om voor alle openbare feesten een geluidsmeter te ontlenen via de gemeentelijke uitleendienst

Motorische wedstrijden

In de periode van 15 maart tot 15 juli zijn motorische wedstrijden niet toegelaten. Wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen en -vaartuigen met een verbrandingsmotor zorgen voor stof- en geluidsoverlast. Hieronder valt ook het recreatief gebruik van dit soort voortuigen. Het leefgebied van vogels, hun eieren en nesten kunnen verstoord worden door het gebruik van dit soort voertuigen. Daarom is het vooral tijdens de broedperiode van 15 maart tot 15 juli belangrijk dat het leefgebied van de dieren beschermd wordt.