Print

Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is een openbare weg (of een stukje ervan) die tijdens de zomervakantie tijdelijk (max. zeven opeenvolgende dagen) wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs voor de kinderen uit de buurt.

Door het plaatsen van nadarhekken met het verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’, zal de straat verkeersvrij worden gemaakt. Enkel fietsers, voetgangers, hulpdiensten en bewoners van de straat zullen op deze manier toegang krijgen tot de straat. Dit in tegenstelling tot een buurtfeest. Bij een buurtfeest wordt de straat volledig afgesloten waardoor ook bewoners niet meer met de auto door de straat mogen rijden.

Voorwaarden

Aan het inrichten van een speelstraat hangen enkele voorwaarden vast. Hieronder vind je meer informatie omtrent deze voorwaarden.

A. Waaraan moet de straat voldoen?

 • De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheden van bv. handelszaken kan de inrichting van een speelstraat bemoeilijken.
 • De straat heeft een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur.
 • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
 • Er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs andere wegen kan geleid worden).

B. Welke voorwaarden moeten door de bewoners worden ingevuld?

 • Het initiatief voor een speelstraat ligt bij de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus zelf voor een invulling van de speelstraat.
 • Minstens 80 % van de bewoners verklaart zich akkoord met de inrichting van een speelstraat. Dit moet bewezen worden aan de hand van een gehandtekende enquête (zie bijlage).
 • Elke speelstraat heeft minstens twee speelstraatverantwoordelijken die alles in goede banen leiden.
 • Er worden vaste data en uren voor de speelstraat voorgesteld door de bewoners.

Procedure 2024

Om jouw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dien je volgende procedure te volgen:

 • Vul het aanvraagformulier voor de speelstraat in en bezorg dit voor 18 april 2024 aan het evenementenloket of verstuur het ingevulde pdf-formulier (onderaan deze pagina te downloaden) via e-mail naar evenementen@rijkevorsel.be of breng het binnen aan het loket. Vergeet ook zeker de gehandtekende enquête van de buurtbewoners niet!
 • Ten laatste op 1 juni zal aan de aanvragers meegedeeld worden of hun aanvraag voor een speelstraat al dan niet is goedgekeurd.
 • Tussen 1 juli en 31 augustus worden de speelstraten ingericht. Een week voor de inrichting van de speelstraat krijgen alle bewoners van de straat een brief in de bus met praktische afspraken.

Materialen uitleendienst

Vanaf dit jaar kunnen inrichtende speelstraten ook gebruik maken van de materialen van de gemeentelijke uitleendienst. Aanvragen dienen te gebeuren via het e-loket.

Het is ook mogelijk om een speelkoffer te ontlenen tijdens de inrichting van de speelstraat. Dit doe je door op je aanvraagformulier aan te duiden dat je de koffer wilt ontlenen. De betrokken diensten proberen de speelkoffer, in het mate van het mogelijke, toe te wijzen aan alle speelstraten.