Print

Projectsubsidie

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan het verenigingsleven. Daarom kunnen verenigingen, naast de structurele werkingssubsidies en subsidies voor de afhuur van niet-gemeentelijke infrastructuur, ook beroep doen op projectsubsidies.

Voorwaarden

Als vereniging kom je in aanmerking voor een projectsubsidie wanneer je een bepaalde activiteit organiseert die los staat van je dagelijkse werking. 

Aanvraag

Indien je beroep wilt doen op een projectsubsidie, dien je een aanvraag tot het bekomen van een subsidie te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient meer info te bevatten over het project waarvoor de subsidie aangewend zal worden.

Deze aanvraag zal voor advies voorgelegd worden aan de betrokken adviesraad en nadien komt de aanvraag ter goedkeuring op de agenda van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.