Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Wat

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

 • Je handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoe je aan één van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vind je op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. Je kunt je aanmelden met jouw eID, een beveiligingscode of de app itsme. 
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer van de begunstigde

Bedrag

Financieel voordeel

De hoogte van het bedrag dat je jaarlijks ontvangt, hangt af van jouw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van je gezin en de impact van jouw handicap op jouw dagelijks leven.

Uitzonderingen

Je komt ook in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als je:

 • Jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • Niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen