Print

Speelse namen voor kleine paadjes!

Tientallen wijkwegjes in het centrum en in Sint-Jozef Rijkevorsel hebben de afgelopen jaren een speelse naam grekregen, denk maar aan het Haasje-over-pad, het 1-2-3-pianopad of het Ollekebollekepad. 

Project 2018 - wijkpaadjes Sint-Jozef Rijkevorsel

In 2018 konden de inwoners van Rijkevorsel stemmen op hun favoriete benamingen. De werkgroep trage wegen - een afvaardiging van het lokaal bestuur, de directie van GVBS Het Kompas en de vrijwilligers van de Heemkundige Kring en Toerisme Rijkevorsel - wees de meest gekozen benamingen toe aan tien wijkpaadjes. Vier andere trage wegen in Sint-Jozef kregen een historische of reeds ingeburgerde naam mee.

Meer info: nieuwsbericht wijkpaadjes Sint-Jozef

Naam trage weg Omschrijving ligging
Bikkelpadverbinding Dellenweg - Pastoor Lambrechtsstraat
De Roetaan Poelberg
Hoddebedotpadaan speelpein Dellenweg
Hopsasapadverbinding Scherpengeertstraat - Eikendreef
Kortjakjepadverbinding Wolfbergstraat - Elzenweg
Minnekepoespadverbinding Gemeentebos - Vlimmersebaan
Oude Merksplassebaanpad van jaagpad naar straat Sint-Jozef (omgeving site Sas)
Ozewiezewozepadverbinding Pioenstraat - Pastoor Lambrechtsstraat (achter judolokaal)
Pannenhuispadverbinding Vlimmersebaan - Krekelenberg
Piepelingenpadverbinding Zuiderdijk - Gemeentebos
Steltloperspadverbinding Eikendreef - Hoge Heideweg
Twee-emmertjes-waterpadpad langsheen 'de Venmeir'
Voituurdreefverbinding Eikendreef - De Roet
Witte-Zwanenpadverbinding Brug 7 naar Brug Sluis 1 Sas (andere kant van het jaagpad)

De nieuwe namen werden in de kijker gezet met een officiële openingswandeling op zaterdag 16 juni 2018. Onderaan deze pagina vind je de wandelomloop en de brochure terug.

Project 2016 - wijkpaadjes centrum Rijkevorsel

Een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen, de Heemkundige Kring, Toerisme Rijkevorsel, de school De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool heeft de voorbije maanden gewerkt aan de naamgeving van de kleine paadjes in het centrum van onze gemeente, de wijkwegjes in ’t centrum zoals we ze graag noemen. Je kent ze ongetwijfeld wel, de paadjes die we dagdagelijks gebruiken voor onze verplaatsingen naar het werk, school of winkel.

In de werkgroep werd ervoor gekozen om zowel ludieke als historische benamingen te kiezen voor deze paadjes. Op deze manier kan het kinderlijke met het geschiedkundige verenigd worden. Enkele paadjes met een historische link werden voorbehouden aan de Heemkundige Kring. In de maand mei 2016 konden zowel de scholen als de inwoners van Rijkevorsel stemmen op de oude rijmpjes en spelletjes om een naam te kiezen voor de kleine wijkwegjes in het centrum. De werkgroep trage wegen mocht maar liefst 314 reacties ontvangen en dit is het resultaat:

Naam trage wegOmschrijving ligging
Kwikkwakpadverbinding Vinkenpad-Donk
Nieuwjaarkezoetepadaan Vaerenvelden (Plaggenweg-Moerenweg-Veldstraat)
1-2-3-pianopadaan Vaerenvelden (Mutsaardweg-Bussels-Veldstraat-Hoge Akkers)
Pottekestaamppadaan Vaerenvelden (Mutsaardweg-Varenvelden)
Koekebakkenvlaaienpadaan OCMW (Prinsenpad-Helhoekweg)
Dikke Berthapadverbinding Sint-Lenaartsesteenweg-Oude Braak
Pief-Poef-Pafpadverbinding Middelstede-Achterstede-Eekhofstraat
Haasje-over-padverbinding Perenstraat-Middelstede
Ollekebollekepadverbinding Hoogstraatsesteenweg-Berkenlaan
Zakdoek-leggen-padaan rusthuis Den Brem (Bemstraat-Kleine Markweg)
Berenjagerspadaan de Kleine Markweg
Hoedje-van-papierpadverbinding Molenstraat-Hoogstraatsesteenweg (langs de kinderclub en de bibliotheek)
Oude Sint-Lenaartsepadstraatje naast gemeentehuis (Molenstraat-Banmolenweg)
Watergatpadverbinding Akkerveken-Stevennekens
Oude Molenpadverbinding einde Banmolenweg-Molenstraat
Akkerhuisjespadaan Sint-Luciakapel (Kardinaal Cardijnlaan-Vonderstraat)
Printheesterpadverbinding Prinsenpad-Oude Braak
Scheirstraatjeverbinding Vinkenpad-Bochtenstraat (achter feestzaal Den Bakker)

De geboorte van zoveel nieuwe namen werd in de kijker gezet met een officiële openingswandeling tijdens de Dag van de Trage Weg op zondag 16 oktober 2016. Hieronder vind je de wandelomloop en de brochure terug.