Print

Twee nieuwe noodwoningen ingehuldigd in Rijkevorsel

Nieuwsbericht 15 september 2023

Op vrijdag 15 september heeft het lokaal bestuur van Rijkevorsel twee noodwoningen in de Molenstraat ingehuldigd. Het project, gerealiseerd met subsidies van de Vlaamse overheid, toont aan dat het lokaal bestuur inspanningen wil (blijven) leveren om gezinnen in nood te helpen. Iets wat in deze tijden meer dan ooit belangrijk is.

Subsidies dankzij projectoproep Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid voorziet subsidies om het aanbod aan noodwoningen in Vlaanderen te versterken. De projectvoorstellen die het lokaal bestuur eind 2020 indiende, kregen een gunstige beoordeling. Zo werden vorig jaar al twee noodwoningen in de Helhoekweg in gebruik genomen. Nu is ook de woning in Molenstraat 40 gerenoveerd met het oog op noodopvang. Voor deze projecten mocht het lokaal bestuur rekenen op een subsidie van maximaal € 224 000 voor de woning in Helhoekweg en maximaal € 53 000 voor de woning in de Molenstraat.

Twee extra wooneenheden voor noodopvang

De woning in Molenstraat 40 werd gebouwd in 1958 als conciërgewoning voor de toenmalige jongensschool. Daarna is ze achtereenvolgens in gebruik genomen door de politie en door Kind & Gezin. Nadat Kind & Gezin verhuisde naar een nieuwe locatie in de Leo Pleysierbibliotheek, viel de beslissing om hier noodwoningen in te richten.

Het gerenoveerde gebouw bestaat nu uit twee wooneenheden, elk met een aparte ingang. Het gelijkvloers is bedoeld voor alleenstaanden. De eerste verdieping is uitgerust met drie slaapkamers, zodat we hier gezinnen kunnen opvangen. Elke wooneenheid heeft een aparte keuken en woonkamer. Achteraan het gebouw is een tuinberging en een fietsenstalling voorzien.

Belangrijke rol voor het lokaal bestuur

Voor het lokaal bestuur is er een belangrijke rol weggelegd in het voorzien van noodopvang. Deze nood is door de vele crisissen alleen maar toegenomen. De oorzaken zijn uiteenlopend: uithuiszettingen, de grote druk op de private huurmarkt, intrafamiliaal geweld, ouders die jongeren de deur wijzen omdat samenleven moeilijk is, …

Voor deze personen is het lokaal bestuur vaak het laatste vangnet. Dankzij de extra noodwoningen kunnen we deze kwetsbare personen in Rijkevorsel een tijdelijke, stabiele verblijfplaats bieden. Medewerkers van de sociale dienst volgen de situatie ter plaatse op: ze bieden professionele hulp en zorg om de bewoners opnieuw op het juiste pad te krijgen en begeleiden hen in hun zoektocht naar nieuwe huisvesting.