Print

Trajectcontrole en snelheidsverlaging op Bolksedijk en Bolk voor veiliger verkeer

Nieuwsbericht 29 november 2023

Op Bolksedijk en Bolk, de verbindingsweg tussen Rijkevorsel en Wortel, wordt vaak snel gereden. In het recente verleden zijn er op deze baan nog enkele zware ongevallen gebeurd, veroorzaakt door een te hoge snelheid. De buurtbewoners hebben hierover meerdere keren hun ongerustheid geuit aan het lokaal bestuur. Het bestuur heeft een afvaardiging van de omwonenden ontvangen om samen op zoek te gaan naar doeltreffende maatregelen die kunnen leiden tot een veiligere verkeerssituatie op deze verbindingsweg.

Trajectcontrole vanaf tweede helft voorjaar 2024

Het college van burgemeester en schepenen was in eerste instantie geen voorstander van trajectcontrole. Maar aangezien andere maatregelen niet geschikt zijn voor een weg die buiten de dorpskern ligt, kiest het college alsnog voor trajectcontrole op deze rijbaan.  Met deze maatregel wil het lokaal bestuur de snelheid van voertuigen ter plaatse beperken en zo het risico op ongevallen doen verminderen.

Het lokaal bestuur doet beroep op het systeem ‘Trajectcontrole as a Service’. Dit systeem zou binnen een half jaar geïnstalleerd kunnen worden: de trajectcontrole kan dus al actief zijn vanaf de tweede helft van het voorjaar van 2024. De installatie wordt geplaatst tussen het kruispunt van Bolksedijk met Eekhofstraat en het kruispunt van Bolk met Papenvoort en geldt voor beide rijrichtingen.

Snelheidslimiet van 70 km per uur naar 50 km per uur: slechts twee minuten verschil

Een andere maatregel die het lokaal bestuur neemt, in overleg met de politiediensten, is de verlaging van de maximale snelheid van 70 km per uur naar 50 km per uur op Bolksedijk en Bolk. Het gaat over een verbindingsweg tussen twee dorpskernen zonder afgescheiden fietspad. Tijdens het schooljaar zijn er veel kinderen die er fietsen en in de lente- en zomermaanden is er ook veel toeristisch verkeer. Om deze fietsers en voetgangers niet in gevaar te brengen, opteert het college voor een snelheidsverlaging. Het verschil tussen 50 km per uur en 70 km per uur op het traject is bovendien verwaarloosbaar: je verliest slechts twee minuten.

Sinds  2021 krijgen Vlaamse gemeenten de mogelijkheid om bestuurders met een GAS-boete (een gemeentelijke administratieve sanctie) te beboeten voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/uur is. Het lokaal bestuur Rijkevorsel zal voor de trajectcontrole op Bolk en Bolksedijk gebruikmaken van deze GAS 5-reglementering.