Print

Rijkevorselse ondernemers & handelaars: registreer je nu!

nieuwsbericht 22 februari 2017

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel is volop bezig met de verdere uitbouw van de dienst lokale economie. Een van de focuspunten hierbij is het aanleggen van een database van handelszaken en ondernemingen die opereren binnen of vanuit Rijkevorsel. Belangrijk hierbij is dat we hiervoor beschikken over de juiste adres- en communicatiegegevens van onze ondernemers.

Heb je in het verleden dus nog geen handelsfiche bij ons binnengebracht, gelieve dit dan zo snel mogelijk in orde te brengen. Ook wanneer er zich wijzigingen voordoen in de gevraagde gegevens, vragen wij je om ons hiervan op de hoogte te brengen.

De ingevulde fiches kun je afgeven aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of per post verzenden t.a.v. gemeentebestuur Rijkevorsel, dienst lokale economie, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel.
Werk je liever digitaal, kan dit via het online formulier 'Handelsfiche' of via het e-mailadres economie@rijkevorsel.be.

Aan de hand van deze databank kunnen we je niet alleen gericht informeren over belangrijke wijzigingen in de wetgeving, relevante informatie- of netwerksessies, subsidies, toegelaten afwijking op de openingsuren, … maar zal deze ons ook in staat stellen om via online bevragingen rekening te houden met je mening en inbreng bij het uitwerken van ons economisch beleid. Mis deze kans dus niet en registreer je nu via de handelsfiche.