Print

Rijkevorsel neemt deel aan coachingtraject Mooimakers

Nieuwsbericht 17 november 2021

Een gezellige gemeente is een propere en mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom is Rijkevorsel toegetreden tot een coachingtraject van Mooimakers binnen de werking van Vlaanderen Mooi. Dit coachingtraject wordt mee gecoördineerd door IOK Afvalbeheer. Mooimakers engageert zich in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. 

Samen met dertien andere gemeenten zal Rijkevorsel zich inzetten op een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid. Een coachingtraject duurt maximaal drie jaar om het huidige zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. Het doel van dit intensieve coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Mooimakers voorziet hier ook een subsidie voor.

Hoe pakken we dit concreet aan?

Naast een aantal verplichte actiepunten is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema's die Rijkevorsel samen met IOK Afvalbeheer regionaal zal aanpakken. De acties werken we uit volgens het principe ‘meten, plannen en doen’.

  • Meten: we monitoren de lokale situatie. Waar is zwerfvuil en sluikstort? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen inventariseren we en volgen we op. Daarna zullen we enkele hardnekkige plaatsen aanpakken.
  • Plannen: we maken een nieuw vuilnisbakkenplan, evalueren de bestaande veegplannen en sturen bij waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen, het bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik ervan te verbeteren. 
  • Doen: er komt een plan van aanpak en we begeleiden het gemeentepersoneel hierin.

Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken is een samenspel vereist van verschillende acties die we kunnen onderbrengen in vijf pijlers: infrastructuur, omgeving, communicatie, participatie en handhaving. Deze pijlers zullen ook aan bod komen binnen alle actiepunten van dit coachingtraject.

Samen werken we alvast aan een proper Rijkevorsel!

Meer info vind je terug op de website van Mooimakers.