Print

Rijkevorsel geselecteerd als ‘Verkeersveilige Gemeente’

Nieuwsbericht 13 maart 2018

Rijkevorsel is één van de tien gemeenten uit de provincie Antwerpen die werd geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 40 gemeenten zich voor dit project kandidaat. We zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat de kandidatuur van Rijkevorsel na een grondige analyse van het aantal inschrijvingen en de ongevallencijfers aanvaard werd.

Project ‘Verkeersveilige Gemeente’

Het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), en de provincie Antwerpen. Met de kennis van deze gespecialiseerde organisaties wil men de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken.

De gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject om verder te werken aan de verkeersveiligheid in Rijkevorsel. De focus ligt hierbij op een veilige (fiets- en wandel) weginfrastructuur, de inzet van technologie en het blijvend stimuleren en zo nodig afdwingen van verkeersveilig gedrag.

Van SAVE naar ZERO

Vorig jaar ontving de gemeente Rijkevorsel het SAVE-label uit handen van OVK voor het succesvol afronden van het SAVE-verkeersactieplan. Dit houdt in dat onze gemeente een actieve bijdrage heeft geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid op het grondgebied van Rijkevorsel. Hiermee waren we de vierde gemeente in de provincie Antwerpen die het SAVElabel in ontvangst mocht nemen.

Rijkevorsel wil nu voluit gaan voor het behalen van een ZERO-label. Dit is een verdere concrete uitwerking van de acties, gericht op meetbare resultaten en effecten van de verschillende actiepunten. Dit alles om de gedeelde doelstelling te halen: nul/zero verkeersdoden in alle gemeenten van de provincie Antwerpen tegen 2030.