Print

Renovatie gemeentehuis start in voorjaar 2024

Nieuwsbericht 16 november 2023

Het gemeentehuis van Rijkevorsel wordt binnenkort grondig gerenoveerd. De renovatiewerken hebben tot doel om het gebouw duurzamer te maken en de inrichting te verbeteren in functie van de dienstverlening. De start van de werken is voorzien in de tweede helft van het voorjaar van 2024.

Alle administratieve diensten worden gehuisvest in het gerenoveerde gemeentehuis, behalve de vrijetijdsdiensten. Zij blijven in de kantoren in de Leo Pleysierbibliotheek. Ook de sociale dienst verhuist na de renovatie van de OCMW-campus naar het gemeentehuis.

Diensten gemeentehuis verhuizen naar alternatieve locaties 

Tijdens de werken is het gemeentehuis niet toegankelijk. In het voorjaar van 2024 (maart en april) wordt het gebouw volledig ontruimd en verhuizen de diensten naar alternatieve locaties.

De diensten burgerzaken en onthaal krijgen tijdelijk een plaats in het OCMW-gebouw aan het Prinsenpad, waar de sociale dienst gehuisvest is. De dienst omgeving, de technische dienst en de ondersteunende diensten verhuizen tijdelijk naar het klooster naast het gemeentehuis. De gebruikers van het klooster wijken op hun beurt uit naar andere locaties voor hun activiteiten. Het Heemkundig Museum heeft zijn intrek al genomen in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef en keert niet meer terug naar het gemeentehuis na de renovatiewerken. De vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zullen tijdens de werken plaatsvinden in zaal Forsela in de Leo Pleysierbibliotheek. Dat geldt ook voor de huwelijken.

 

OCMW-gebouw Prinsenpad + Klooster

Moet je beroep doen op de diensten van de gemeente ? Alle diensten blijven werken op afspraak. Je kunt online of telefonisch een afspraak maken. Daarbij wordt de locatie van de dienst duidelijk vermeld. In principe gaan alle afspraken door in het OCMW-gebouw aan het Prinsenpad, uitgezonderd:

  • afspraken met de dienst omgeving of het woon- en energieloket: in het klooster naast het gemeentehuis
  • afspraken met de vrijetijdsdiensten: in de Leo Pleysierbibliotheek

Tijdens de renovatie kun je bij het onthaal in het OCMW-gebouw aan het Prinsenpad nog zonder afspraak terecht voor het kopen van PMD-zakken en het opladen van de recyclageparkkaart. De verkoop van Rijkevorselse producten (Veusseltje, cadeaubox, ...) gebeurt tijdens de werken zowel in de Leo Pleysierbibliotheek als in het OCMW-gebouw.