Print

Permanente onttrekkingsverboden in de provincie Antwerpen vanaf 1 januari 2022

Nieuwsbericht 27 december 2021

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde en een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. Daarom werd door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod ingesteld vanaf 1 januari 2022.

Reden en locaties

Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal. Waar een onttrekkingsverbod geldt kun je raadplegen op de website van de provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid. Voor Rijkevorsel gaat het om het stroomgebied van de Mark en de Vennemeerloop.

Uitzonderingen

Op de permanente onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn
  • Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen waarbij het oppervlaktewater uitsluitend wordt aangewend voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, indien wordt aangetoond dat er geen alternatief voorhanden is. De wijze van onttrekking wordt voorgelegd aan de bevoegde waterbeheerder en wordt vastgesteld in een tijdelijke machtiging die vereist is om van deze uitzondering gebruik te mogen maken