Print

Kruispad wordt een fietsstraat

Nieuwsbericht 11 juni 2021

De gemeenteraad heeft op 26 april 2021 beslist dat het Kruispad wordt omgetoverd tot een fietsstraat. De straat ligt in recreatiezone Sonsheide, waar onder andere het skate- en sportpark, sportcentrum De Valk, het jeugdlokaal en een aantal sportclubs gevestigd zijn.

Om hier een veiligere omgeving te creëren voor de weggebruikers en ook een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden, is de verkeerssituatie gewijzigd. Voortaan zijn fietsers in het Kruispad de belangrijkste weggebruikers: zij hebben er voorrang op gemotoriseerde voertuigen.

Regels, zowel voor fietsers als voor bestuurders van motorvoertuigen:

  • fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden
  • fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat
  • bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden, maar mogen geen fietsers inhalen
  • bestuurders van motorvoertuigen en fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden

In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Omdat we erover willen waken dat hier toch niet te snel gereden wordt, geldt de snelheidsbeperking ook in een gedeelte van de omliggende straten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Voortaan is het ook verboden om stil te staan en te parkeren in het Kruispad en in gedeelten van het Prinsenpad, Helhoek en Helhoekweg. Er is tenslotte ook een tonnagebeperking van kracht in het Kruispad in het deel tussen Torendries en Helhoekweg, met uitzondering van plaatselijk verkeer.

Wat zijn de voordelen van een fietsstraat?

  • de fietser is zichtbaarder in het straatbeeld
  • het is veiliger voor de fietser
  • de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen
  • de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is

Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.