Print

Kempen2030: 29 Kempense burgemeesters tekenen voor het klimaat

Nieuwsbericht 11 oktober 2019

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject Kempen2030. 40 % CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties ‘samen’ moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Startschot Kempen2030

Op 11 oktober gaven de 29 Kempense burgemeesters, ondersteund door een strategisch partnerschap, officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt breed verankerd in het lokaal beleid en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Blijf op de hoogte / Doe mee!

Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina www.facebook.com/kempen2030, neem een kijkje op de nieuwe website www.kempen2030.be of lees de nieuwe Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

Kempense kinderklimaattop

Kinderen uit alle Kempense gemeenten verzamelden afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daarnaast versierden de kinderen een toekomststoel, een stoel die een plek aan de beslissingstafel krijgt en de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Via de symbolische actie willen kinderen de gemeenten aanmoedigen om klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. Op de Kempen2030 kick-off op 11 oktober werden hun ideeën voorgesteld en kreeg iedere Kempense burgemeester een toekomststoel overhandigd.

Jaan uit Rijkevorsel: “Mijn wens voor Kempen2030 is dat er minder CO² is door minder afval te maken en meer te investeren in elektrische auto’s.