Print

Herbestemming voormalige steenbakkerijsite Sas

Nieuwsbericht 13 januari 2022

Eindelijk is het zover: de projectontwikkelaar voor de site Sas is gekend! Proland, Vanhout.pro en awg architecten zullen samen instaan voor de realisatie van een divers woonproject met nevenfuncties op de voormalige steenbakkerijsite in de kern van Sint-Jozef Rijkevorsel.

Wat voorafging

Enige tijd geleden werd de gemeente eigenaar van de voormalige steenbakkerijsite Sas (3,6 hectare) met de bedoeling om deze te herontwikkelen als duurzaam en innovatief woongebied met nevenfuncties en een knipoog naar het rijke arbeidersverleden.

Het project liep wat vertraging op, maar gelukkig kon de gemeente wel al voorbereidende sloopwerken uitvoeren. Nagenoeg alle gebouwen werden in 2017 gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele constructies bleven behouden voor integratie in het woonproject.

Na een wedstrijdprocedure van ruim een jaar duidde de gemeente eind 2021 de projectontwikkelaar aan voor de realisatie van dit woonproject.

Proland, Vanhout.pro en awg architecten ontwikkelen steenbakkerijsite Sas tot duurzame en diverse woonwijk

Proland, awg architecten en Vanhout.pro, een dochterbedrijf van Groep Van Roey, zullen instaan voor de ontwikkeling van de woonzones langsheen Stevennekens en Hoge-Heideweg. Deze zones worden centraal gescheiden door een strook met erfgoedelementen: de gevel van het voormalig ovengebouw, het ovenfragment en de arcadebogen. Die strook zal de gemeente in nauw overleg met de projectontwikkelaar aanleggen als groene buffer tussen de woongebieden met een prominente plaats voor het industrieel erfgoed. Ruimtelijk vindt deze centrale strook ook aansluiting met een plein langsheen de straat Sint-Jozef, dat ook door de projectontwikkelaar wordt aangelegd.

foto 1: zicht vanuit het landschapspark op de woonzones met o.a. ook de woningen in de productiehal + de arcadebogen en het ovenfragment met de markante schoorsteen. 
Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

Het industriële erfgoed en het bestaande dorpse en landschappelijke weefsel vormt het kader voor de herontwikkeling van de site Sas. Een nieuw plein verlengt de (zicht)as vanaf de Sint-Jozefkerk tot de middenzone van het Sas, verankert de site in de dorpskern van Sint-Jozef en vormt een schakelplek naar het nieuwe landschapspark. Autoluwe straten tussen de bouwzones zijn een voortzetting van deze parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erfgoed in het hart van de site: het ovenfragment met de markante schoorsteen en de arcadebogen.

foto 2: zicht vanuit het hart van de site achter de voorgevel op het verdiepte waterplein richting de Sint-Jozefkerk.

Het plan voorziet een mix van één- en meergezinswoningen en op de hoek van Stevennekens en Sint-Jozef is ruimte voor commerciële functies, mogelijk in combinatie met een dagcentrum van Emmaüs vzw. De woningtypologieën hebben veel aandacht voor tijdsbestendig en aanpasbaar wonen: de kern van echte duurzaamheid. Parkeren gebeurt ondergronds en aan de rand van de site.

foto 3: zicht op de hoek van Stevennekens en de straat Sint-Jozef met ruimte voor commerciële functies, mogelijk in combinatie met een dagcentrum van Emmaüs vzw.

De bebouwingsstructuur verwijst naar het karakteristieke silhouet van de voormalige droogloodsen en geeft de site een samenhangend geheel met een eigen herkenbare identiteit. De gebouwen zijn gematerialiseerd met bruinrode bakstenen. Daarnaast wordt ook gekozen voor een lichte houten structuur om een eigen karakter van geborgenheid te bekomen.

foto 4: zicht in een autoluwe straat tussen de bouwzones langsheen Hoge-Heideweg richting het ovenfragment met schouw.

Algemeen inplantingsplan van de site. De centrale zone en het park worden door de gemeente ontwikkeld: de uiteindelijke invulling zal afwijken van dit plan.
De nummers verwijzen naar de zichtpunten van bovenstaande afbeeldingen.

 

Start aanleg park dit voorjaar

Naast de centrale strook met erfgoedelementen neemt de gemeente ook de aanleg van het noordelijk gelegen park voor haar rekening. Dit voorjaar wordt gestart met de aanleg van het park, dat ongeveer 1,7 hectare groot is.

De algemene doelstellingen voor de herontwikkeling van de site Sas vertalen zich ook in het park. Zo worden duurzame keuzes gemaakt in functie van het stimuleren van de biodiversiteit en met het oog op een doordachte waterhuishouding. Ook hier wordt niet vergeten dat dit ooit een steenbakkerij was en is er aandacht voor toegankelijkheid.

Er wordt een tweedeling gemaakt om optimale ruimtelijke aansluiting te bekomen:

  • In het noorden, grenzend aan het natuurgebied, zal het aangenaam vertoeven zijn in een omgeving waar de natuur centraal staat.
  • In de recreatiezone die aansluit op het woonproject en de centrale strook ligt de nadruk eerder op ontmoeten, spelen en bewegen.

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

Een breed pad vormt de scheiding tussen deze zones en maakt het natuurpark toegankelijk voor buurtbewoners. Ook de vegetatiekeuze en het beheer ervan visualiseert deze scheiding, waarbij de beplanting in het noorden natuurlijker is en naar het zuiden toe meer gericht is op recreatieve functies en intensiever beheer vereist.

De recreatiezone in het groen omvat een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten en een speelzone met speeltuin. De inrichting van de speeltuin is gepland in het voorjaar van 2023. De aanleg van de speelberg gebeurt wel al in 2022.