Print

Financiële schuld daalt voor zesde jaar op rij

Tijdens de gemeenteraadszitting op 18 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Rijkevorsel de jaarrekening van 2017 vastgesteld. De jaarrekening geeft een inzicht in de financiële toestand van de gemeente. En deze oogt mooi: er is een dalende evolutie in de schuldenlasten sinds 2012, een vermindering van bijna 4 miljoen euro.

Gemeenteschuld daalt

De jaarrekening van het voorgaande jaar wordt steeds vastgesteld op de gemeenteraadszitting in juni. Uit het rapport blijkt dat de schuldenlast van de gemeente de voorbije jaren stevig gedaald is. Waar Rijkevorsel in 2012 nog over een schuld had van € 12 627 876 is deze in 2017 met bijna 1/3de gereduceerd tot een bedrag van € 8 781 186. Omgerekend bedraagt de huidige schuld per inwoner € 737, tegenover € 1097 in 2012.

Doordat de gemeente beschikt over voldoende eigen middelen heeft ze de investeringen van de laatste jaren kunnen betalen zonder nieuwe leningen aan te gaan. Zo werd recent o.a. sportcentrum De Valk gekocht en werden tal van nieuwe gebouwen gerealiseerd zoals de Leo Pleysierbibliotheek, het jeugdlokaal aan de Sonsheide, de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef en – nog in aanbouw – de pastorij waar de wijkpost van de politie haar intrek zal nemen, alsook het dienstgebouw op het kerkhof in het centrum van Rijkevorsel.

Autofinancieringsmarge

Ook de autofinancieringsmarge van de gemeente van € 2 760 144 is positief. De autofinancieringsmarge geeft aan in hoeverre een gemeente of stad financieel gezond is. Het is het verschil tussen alle inkomsten en ontvangsten enerzijds en alle uitgaven en intrestlasten (aflossingen van leningen) anderzijds. Sinds 2014 gebruikt de Vlaamse overheid de autofinancieringsmarge als uitgangspunt om de financiële situatie van de steden en de gemeenten op te volgen.

Uitdagingen voor de toekomst

Het saneren van de Rijkevorselse financiën was een van de belangrijkste doelstellingen bij aanvang van deze legislatuur. Een gezond financieel beleid is ook nodig, want er blijven uitdagingen komen. Zo zal de gemeente door de taxshift in de toekomst minder inkomsten verkrijgen uit belastingen. Daarom is het een extra goede zaak dat de schuldenlast gedaald is.