Print

Extra gemeenteraad om overlast en alcoholmisbruik op publiek domein te bestrijden

Nieuwsbericht 5 juli 2023

Burgemeester Cuylaerts heeft vanuit haar bevoegdheid de gemeenteraad bijeengeroepen voor een buitengewone zitting op woensdag 5 juli. Aan de leden van de gemeenteraad werd voorgelegd om het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) aan te passen om alcoholmisbruik op publiek domein te bestrijden.

Overlast gelinkt aan overmatig drankgebruik

De laatste tijd ontvangt het bestuur vele signalen van overlast veroorzaakt door voornamelijk seizoenarbeiders en personen van allochtone origine. Het gaat om inwoners die klachten formuleren over openbare dronkenschap, vandalisme, verbaal en/of fysiek geweld, (nacht)lawaai, zwerfvuil, wildplassen, … Niet zelden blijkt deze overlast gelinkt aan overdadig drankgebruik.

Verschillende bewoners geven bovendien aan dat ze bang zijn om bepaalde locaties in Rijkevorsel te betreden. Omdat de zomervakantie voor de deur staat, een periode waarin redelijkerwijs te verwachten valt dat de overlast nog zal toenemen, verzocht de burgemeester om het uniform gemeentelijk politiereglement bij hoogdringendheid aan te passen.

Gedeeltelijk alcoholverbod op bepaalde locaties in Rijkevorsel

In de politieverordening staat reeds vermeld dat het verboden is om tussen 22.00 en 7.00 uur alcoholhoudende dranken te gebruiken op de openbare weg of het openbaar domein, buiten de terrassen en andere toegelaten activiteiten op openbaar domein.

Aangezien de overlast zich ook overdag manifesteert, heeft de gemeenteraad het verbod uitgebreid naar vrijdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en de dagen voorafgaand feestdagen (uitgezonderd 31 december en 1 januari).

Het alcoholverbod geldt specifiek voor volgende locaties:

  • de bebouwde kom van het centrum van Rijkevorsel, buiten de terrassen en andere toegelaten activiteiten,
  • de sites van het winkelcentrum Breebos en de Lidl-winkel, en hun omliggende parkings.

Met de aanpassing van het politiereglement wil het bestuur de politiediensten een instrument aanreiken zodat ze in de zomervakantie onverwijld kunnen optreden indien nodig. Op die manier wil het bestuur de openbare orde en de veiligheid van de inwoners van Rijkevorsel vrijwaren.