Print

Een nieuwe locatie voor Chiro Rijkevorsel

Nieuwsbericht 17 november 2021

Chiro Rijkevorsel zal binnenkort, na aanvraag en goedkeuring van de nodige vergunningen, kunnen bouwen op een nieuwe locatie in het Kruispad, schuin tegenover het jeugdlokaal. Na vele onderhandelingen werd hierover dinsdag een akkoord bereikt. De jeugdvereniging kan dus starten met het indienen van een aanvraag voor het bouwen van een lokaal op hun nieuwe stek.

Sinds jaar en dag is Chiro Rijkevorsel – en daarvoor nog Chiro Jovo - gevestigd in de Bavelstraat tegenover het gemeentelijk sportveld. De tand des tijds heeft z’n werk gedaan, want het lokaal van de jeugdvereniging verkeert in een slechte staat. Chiro Rijkevorsel wou dan ook graag een nieuw lokaal bouwen, maar kan hiervoor niet meer terecht op de huidige locatie die eigendom is van de kerkfabriek.

In hun zoektocht naar een nieuwe plek heeft Chiro Rijkevorsel samen met het lokaal bestuur gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Met een positief resultaat, want uiteindelijk is er een oplossing uit de bus gekomen! Op het Kruispad, schuin tegenover het jeugdlokaal, ligt er een stuk landbouwgrond waarvan de kerkfabriek ook eigenaar is. Dankzij een wetgeving die voorziet dat als er nergens anders nog een plaats is om een jeugdlokaal te bouwen dit mag binnen agrarisch gebied, kan Chiro Rijkevorsel hier terecht. De locatie is daarbovenop uiterst geschikt, omdat ze grenst aan de sport- en recreatiezone Sonsheide, waar o.a. ook JH De Wauwel en de Plussers gevestigd zijn.

Op dinsdag 16 november werd een consensus bereikt tussen de drie betrokken partijen, met name Chiro Rijkevorsel, de kerkfabriek en de landbouwer die een pacht heeft op de landbouwgrond. Het lokaal bestuur heeft hierbij een bemiddelende rol op zich genomen.

Het lokaal bestuur wil alle betrokken partijen uitdrukkelijk bedanken om dit mee mogelijk te maken. Het is de start van een nieuwe en mooie toekomst voor Chiro Rijkevorsel!