Print

Een masterplan voor de recreatiegebieden in Rijkevorsel

Nieuwsbericht 27 januari 2020

Binnen de gemeente Rijkevorsel zijn er twee gebieden waar dagrecreatie aanwezig is, met name recreatiegebied Sonsheide in het centrum van Rijkevorsel en recreatiegebied Zuiderdijk in Sint-Jozef Rijkevorsel.

Het lokaal bestuur wenst met het oog op duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke efficiëntie een onderbouwde visie te ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van deze kernondersteunende recreatiegebieden. We willen het huidige gebruik van de gebieden in kaart brengen en evalueren. Tegelijkertijd willen we ook onderzoeken welke noden er zijn naar ruimte voor recreatie van de bestaande verenigingen en individuele sporters binnen de gemeente.

Bevraging voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en individuele sporters

Om te verzekeren dat we bij deze inventarisatie alle mogelijke signalen en behoeften aan  sport- en recreatieve infrastructuur opvangen, neemt het lokaal bestuur het initiatief om alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en individuele sporters naar hun behoeften te bevragen.

De antwoorden uit deze bevraging zullen gebruikt worden om een duidelijk beeld te schetsen van de reële behoeften van de verenigingen en de individuele sporters. Deze behoeften zullen meegenomen worden bij het opmaken van een inrichtingsvisie voor de twee recreatiegebieden.

Alle verenigingen van Rijkevorsel zullen de vragenlijst ontvangen via e-mail. Naast de verenigingen krijgen ook individuele sporters de kans om de bevraging in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op alle leeftijdscategorieën. Vul de vragen afzonderlijk in per uitgeoefende recreatieve sport binnen de gemeente.

   

De vragenlijsten staan niet meer online. Zowel individuele sporters als verenigingen konden de vragenlijst invullen tot en met woensdag 17 februari 2021.